مطالب توسط بیمارستان قائم

پیام رئیس هیأت مدیره محترم بیمارستان قائم (عج) به مناسبت روز پزشک(اول شهریور۱۴۰۰)

             نازنینان  ز  شما  بوی   وفا     می آید            نَکهت زندگی از کوی شما می آید             گرسلامت طلبی روی مگردان ز طبیب            که تن ساز به قانون شفا می آید  جامعه ی پزشکی کشور بر خود می بالد که فرهیختگانی پاک نهاد و نیکو سرشت به پشتوانه ی توانایی و دانایی توشه گرفته […]