آخرین اخبار

آموزش به بیمار

آموزش به بیمار

پیشگیری از آنفوالانزا

راه‌های پیشگیری از آنفولانزا

یکی از ویروس‌های خطرناکی که می‌تواند هر سال، تعداد زیادی از افراد را بیمار کند، ویروس آنفولانزا است. آنفولانزا یک ویروس تنفسی بوده که بر روی گلو، بینی، نایژه و گاهی هم ریه تأثیر می‌گذارد...
دیابت

تزریق صحیح انسولین

اندازه گیری دقیق قند خون اهمیت زیادی دارد چنانچه انسولین به درستی تجویز شود،در یک فرد وابسته به انسولین به عنوان یک داروی نجاتبخش حیات عمل می‌کند...
فشارخون

نکات آموزشی بیماری فشار خون بالا

فشار خون نیرویی است که خون بر روی دیواره رگ‌ها اعمال می‌کند. هر بار که قلب می‌تپد، خون را به درون شریان‌ها تلمبه می‌کندو این باعث ایجاد فشار خون می شود...