بخش نوزادان

بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی قائم، اقدامات ویژه‌ای را برای مراقبت از نوزادان در نظر گرفته است.
اقداماتی از قبیل: مراقبت‌های اولیه و واکسیناسیون نوبت صفر، تزریق هپاتیت و…