سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان چیست؟

در سنجش تراکم استخوان دوز بسیار کمی از پرتوهای یونیزه شده به بدن تابانده می‌شوند و از قسمت‌های مورد نطر تصاویری گرفته می‌شود. معمولا از ستون فقرات، باسن تحتانی و کمر تصاویری گرفته می‌شود.
هدف از سنجش تراکم استخوان
معمولا برای ارزیابی خطر بیمار از میزان پوکی استخوان، این سنجش انجام می‌شود. پوکی استخوان باعث شکنندگی استخوان‌ها می‌شود، به همین دلیل برای جلوگیری از افزایش میزان پوکی استخوان، با تجویز پزشک سنجش انجام می‌شود که دوز داروها برای درمان مشخص شود.
در بیمارستان قائم با تجهیزات پیشرفته سنجش تراکم استخوان انجام می‌شود.