MRI

تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) آزمایشی می‌باشد، که آهنربای قدرتمندی امواج رادیویی را به تصاویری دقیق تبدیل می‌کند.

هدف از انجام MRI

ام‌آر‌آی به پزشک کمک می‌کند تا  بیماری یا آسیب را در تشخیص دهد و روش درمانی صحیح و به موقع را برای بیمار در نظر بگیرد. MRI از نقاط مختلف بدن انجام می‌شود.