زنان

در بخش زنان بیمارستان قائم، به درمان کلیۀ بیماری‌های مربوط به زنان از قبیل هیسترکتومی، سیستوسل، رکتوسل، D&C، بیماری‌های دهانۀ رحم و … می‌پردازد. در این بیمارستان، جراحی بیماری‌های زنان هم، به روش جراحی با دستگاه لاپاروسکوپی انجام می‌شود.