برنامه کلینیک ارولوژی

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهظهردکتر هادی۱۳-۱۴
یکشنبهصبحدکتر کبیری۱۰-۱۳
یکشنبهظهردکتر علیرضا سینا۱۴-۱۶
دو‌شنبهصبحدکتر غلامرضا قبادزاده۱۲-۱۴
دو‌شنبهعصردکتر رضا سرهنگ‌ نژاد۱۵-۱۷
سه‌شنبهصبحدکتر همتیان۱۰-۱۲
سه‌شنبهعصردکتر محمدعلی فلاح۱۵-۱۷
چهارشنبهصبحدکتر بهرام نوربخش۱۰-۱۲
چهارشنبهعصردکتر نصیری۱۵-۱۷
پنج‌شنبهصبحدکتر حسین سخی پور۸-۱۰