ماموگرافی

ماموگرافی یکی از روش‌های تصویربرداری می‌باشد که به دو روش انجام می‌شود:
– پرتونگاری (رادیوگرافی)
– ماموگرافی دیجیتال

ماموگرافی به‌صورت پرتونگاری (رادیوگرافی) به‌صورت اشعه X انجام می‌شود. که در این روش با دوز کم اشعه، بافت‌ها و گره‌های پستان مشخص می‌شود.
اما در روش ماموگرافی دیجیتال، فیلم الکترونیکی جایگزین اشعۀ ایکس می‌شود و خروجی این روش تصاویری از سینه‌ها با وضوح بالا می‌باشد.
قبل از انجام ماموگرافی توصیه می‌شود در مورد علائم و مشکلات سینۀ خود، جراحی‌های قبلی، استفاده از هورمون و اگر سابقۀ فامیلی در مورد سرطان سینه بوده است، به پزشک مطرح شود.
هدف از انجام ماموگرافی
ماموگرافی برای آن است که بیماری خیلی زود تشخیص و اقدام به درمان آن نمود. در خانم‌های بالای ۳۰ بهتر است هر ۶ ماه یکبار انجام شود.
در بیمارستان قائم بهترین دستگاه‌ها برای انجام ماموگرافی با قدرت تشخیص بالا قرار دارد.