داخلی

در گروه بیماری‌های داخلی بیمارستان قائم، وجود تجهیزات تشخیصی مدرن و حضور پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، امکان معاینات دقیق و درمان کامل را فراهم نموده است.