بیماری‌های عفونی

بخش عفونی بیمارستان قائم، دارای تجهیزات مدرن و پزشکان حرفه‌ای است و به درمان کلیۀ بیماری‌های عفونی از جمله: عفونت‌های دستگاه ادراری، سل، هپاتیت، آبله‌مرغان و زونا، سرماخوردگی و آنفلوانزا، اسهال عفونی، بیماری‌های آمیزشی و عفونت دستگاه تناسلی، سرخک، اوریون، عفونت HIV، عفونت‌های قارچی، عفونت انگلی و عفونت پوست، می‌پردازد.