بیمارستان قائمبیمارستان قائم
  • بیمارستان قائم

بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی قائم

بیمارستان قائم تخصصی و فوق تخصصی general است که در سال ۱۳۷۹ در فضایی حدود ۲۲ هزار متر مربع تأسیس شده است.
این بیمارستان در قالب شرکت پزشکی مهرپاد که مجوزیست خصوصی، اداره می‌شود و طرف قرارداد با بسیاری از سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشد. از ابتدای تأسیس همراه با تحولات علمی و تکنیکی در رشته‌های مختلف پزشکی سطح ارائه خدمات به بیماران در این مرکز به صورت مستمر ارتقا یافته است و با سرمایه گذاری‌های مداوم شاهد پروژه‌های مختلف درمانی و امکان خدمت‌رسانی این مرکز گسترده‌تر شده است.

بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی قائم

بیمارستان قائم تخصصی و فوق تخصصی general است که در سال ۱۳۷۹ در فضایی حدود ۲۲ هزار متر مربع تأسیس شده است.
این بیمارستان در قالب شرکت پزشکی مهرپاد که مجوزیست خصوصی، اداره می‌شود و طرف قرارداد با بسیاری از سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشد. از ابتدای تأسیس همراه با تحولات علمی و تکنیکی در رشته‌های مختلف پزشکی سطح ارائه خدمات به بیماران در این مرکز به صورت مستمر ارتقا یافته است و با سرمایه گذاری‌های مداوم شاهد پروژه‌های مختلف درمانی و امکان خدمت‌رسانی این مرکز گسترده‌تر شده است.

اخبار

روز پرستار

آموزش به بیمار

دیابت

طرف قرارداد با بیمه‌ها ی درمانی

بیمه آسیا
بیمه تجارت نو
sos
بیمه بانک صنعت و معدن
بیمه سامان
بیمه رفاه
بیمه پارسیان
بیمه معلم
شرکت ملی نفت ایران
بیمه ملی
بیمه ملت
بیمه ما
بیمه بانک کشاورزی
بیمه ایران
بیمه دی