زایشگاه

بخش زنان و زایمان، در واقع یکی از هسته‌های دپارتمان زنان می‌باشد که با بخش نوزادان و اتاق‌زایمان و اتاق عمل ارتباط مستقیم دارد. بهداشت زنان، به‌ویژه زنان باردار همواره مورد توجه دست‌اندرکاران امور بهداشتی بوده است. زنان باردار از یک‌سو در معرض مخاطرات فراوان مربوط به حاملگی مثل دکولمان، پره اکلامپسی واکلامپسی هستند و از سوی دیگر مادر باردار جنینی در رحم دارد که سلامت او نیز با خطرات بالقوۀ فراوانی روبه‌رو است. بیمارستان فوق‌تخصصی قائم، با استفاده از تجهیزات مدرن و متخصصین مجرب، آمادۀ خدمات‌رسانی به خانم‌های باردار است.